.

നിലവിലുള്ള ലിഖിത ഭരണഘടന കളില്‍ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഭരണ ഘടന ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റേതാണ്

A) അമേരിക്ക

B) ഫ്രാന്‍സ്

C) ഇന്ത്യ

D) കാനഡ

Correct Option : C

 

 

2. അമേരിക്കന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം

A) 1780

B) 1789

C) 1798

D) 1879

Correct Option : B

 

 

3. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഏത്

A) ഇന്ത്യ

B) ബ്രിട്ടണ്‍

C) ഗ്രീസ്

D) അമേരിക്ക

Correct Option : C

 

 

4. അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്‍

A) ഇന്ത്യ, ഫ്രാന്‍സ്

B) കാനഡ, അമേരിക്ക

C) ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി

D) ബ്രിട്ടണ്‍, ഇസ്രായേല്‍

Correct Option : D

 

 

5. ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ച ഇന്ത്യാക്കാരന്‍

A) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

B) എം.എന്‍.റോയ്

C) ബി.എന്‍. റാവു

D) എച്ച്.സി. മുഖര്‍ജിl

Correct Option : B

 

 

6. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ച രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി ഏത്

A) ഐ.എന്‍.സി.

B) കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി

C) സ്വരാജ് പാര്‍ട്ടി

D) മുസ്ലീം ലീഗ്

Correct Option : C

 

 

7. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായത് ............... ന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ്

A) ക്രിപ്സ് മിഷന്‍

B) കാബിനറ്റ് മിഷന്‍

C) സൈമണ്‍ കമ്മീഷന്‍

D) ആഗസ്റ്റ് ഓഫര്‍

Correct Option : B

 

 

8. വേവല്‍ പ്ലാന്‍ നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം

A) 1946

B) 1945

C) 1949

D) 1948

Correct Option : B

 

 

9. കാബിനറ്റ് മിഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയത് എന്ന്

A) 1946 മാര്‍ച്ച് 24

B) 1946 ഡിസംബര്‍ 24

C) 1946 ആഗസ്റ്റ് 15

D) 1946 ഡിസംബര്‍ 9

Correct Option : A

 

 

10. കാബിനറ്റ് മിഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി

A) മൗണ്ട് ബാറ്റണ്‍

B) വേവല്‍ പ്രഭു

C) വെല്ലിങ്ടണ്‍ പ്രഭു

D) ലിന്‍ലിത്ഗോ

Correct Option : B

 

 

11. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷന്‍ ആര്

A) ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്

B) ജെ.ബി. കൃപലാനി

C) ഡോ. സച്ചിദാനന്ദ സിന്‍ഹ

D) ബി.ആര്‍. അംബേദ്കര്‍

Correct Option : C

 

 

12. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങള്‍

A) 13

B) 7

C) 10

D) 3

Correct Option : B

 

 

13. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷന്‍ ആര്

A) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

B) എച്ച്.സി. മുഖര്‍ജി

C) ഡോ. സച്ചിദാനന്ദ സിന്‍ഹ

D) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്

Correct Option : D

 

 

14. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

A) വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍

B) ക്ലമന്‍റ് ആറ്റ്ലി

C) റംസെ മക്ഡൊണാള്‍ഡ്

D) ഹരോള്‍ഡ് വില്‍സണ്‍

Correct Option : B

 

 

15. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്ന്

A) 1946 ഡിസംബര്‍ 11

B) 1946 ജനുവരി 26

C) 1946 ഡിസംബര്‍ 9

D) 1946 നവംബര്‍ 26

Correct Option : C

 

 

16. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങള്‍ എത്ര

A) 398

B) 399

C) 395

D) 389

Correct Option : D

 

 

17. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച നവംബര്‍ 26 ഏത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു

A) പൗര ദിനം

B) ഭരണഘടനാ ദിനം

C) സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം

D) റിപ്പബ്ലിക് ദിനം

Correct Option : B

 

 

18. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്

A) ബി.ആര്‍. അംബേദ്കര്‍

B) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

C) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്

D) സച്ചിദാനന്ദ സിന്‍ഹ

Correct Option : B

 

 

19. `ആമുഖം` എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടംകൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ്

A) ബ്രിട്ടണ്‍

B) കാനഡ

C) അമേരിക്ക

D) ഫ്രാന്‍സ്

Correct Option : C

 

 

20. `ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും` എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്

A) കെ.എം. മുന്‍ഷി

B) ഏണസ്റ്റ് ബാര്‍ക്കര്‍

C) താക്കൂര്‍ദാസ് ഭാര്‍ഗവ്

D) എന്‍.എ. പല്‍ക്കിവാല

Correct Option : C

 

 

21. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ കവര്‍ പേജ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത വ്യക്തി

A) എം.എന്‍. റോയ്

B) ബി.എന്‍. റാവു

C) നന്ദലാല്‍ ബോസ്

D) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

Correct Option : C

 

 

22. ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്ന സമയത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങ ളുടെ എണ്ണം

A) 11

B) 10

C) 6

D) 7

Correct Option : D

 

 

23. ആമുഖത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയ വര്‍ഷം

A) 1951

B) 1975

C) 1976

D) 1978

Correct Option : C

 

 

24. ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്

A) 395 അനുഛേദം, 8 പട്ടിക, 22 ഭാഗം

B) 444 അനുഛേദം, 22 പട്ടിക, 12 ഭാഗം

C) 395 അനുഛേദം, 8 പട്ടിക, 24 ഭാഗം

D) 444 അനുഛേദം, 12 പട്ടിക, 25 ഭാഗം

Correct Option : A

 

 

25. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നത് എന്ന്

A) 1949 നവംബര്‍ 26

B) 1950 ജനുവരി 26

C) 1949 ജനുവരി 24

D) 1950 ജനുവരി 24

Correct Option : B

 

 

26. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി

A) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

B) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്

C) ബി.എന്‍. റാവു

D) ബി.ആര്‍. അംബേദ്കര്‍

Correct Option : D

 

 

27. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ട് ഏത്

A) ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ആക്ട് - 1909

B) ഗവ: ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് - 1919

C) ഗവ: ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് - 1935

D) ഇതൊന്നുമല്ല

Correct Option : C

 

 

28. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര

A) 3

B) 17

C) 222

D) 5

Correct Option : B

 

 

29. `പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ആലയം` എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം

A) ബ്രിട്ടണ്‍

B) അമേരിക്ക

C) സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്‍റ്

D) ഗ്രീസ്

Correct Option : C

 

 

30. പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കു ന്നതിന് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം എത്ര

A) 3/4 ഭൂരിപക്ഷം

B) 2/3 ഭൂരിപക്ഷം

C) കേവല ഭൂരിപക്ഷം

D) ഇതൊന്നുമല്ല

Correct Option : C

 

 

31. സ്വന്തമായി ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം

A) നാഗാലാന്‍റ്

B) ഗോവ

C) ജമ്മു-കാശ്മീര്‍

D) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്

Correct Option : C

 

 

32. ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയന്‍ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അനുഛേദം

A) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 32

B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 1

C) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 14

D) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 17

Correct Option : B

 

 

33. സംസ്ഥാന പുന:സംഘടനാ കമ്മീഷന്‍ നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം

A) 1956

B) 1953

C) 1955

D) 1958

Correct Option : B

 

 

34. പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

A) ബ്രിട്ടണ്‍

B) അമേരിക്ക

C) ജര്‍മ്മനി

D) ഗവ:ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് 1935

Correct Option : D

 

 

35. `ചെറുഭരണഘടന` എന്ന് അറിയ പ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത്

A) 44-ാം ഭേദഗതി

B) 42-ാം ഭേദഗതി

C) 61-ാം ഭേദഗതി

D) 65-ാം ഭേദഗതി

Correct Option : B

 

 

36. പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസ്സാക്കിയ 1955 ലെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വ നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര രീതിയില്‍ പൗരത്വം നേടിയെടുക്കാം

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Correct Option : C

 

 

37. ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം ഭാഗ ത്താണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്

A) ഭാഗം 1

B) ഭാഗം 2

C) ഭാഗം 3

D) ഭാഗം 4

Correct Option : B

 

 

38. മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരി ക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന്

A) കാനഡ

B) ബ്രിട്ടണ്‍

C) അമേരിക്ക

D) ഫ്രാന്‍സ്

Correct Option : C

 

 

39. സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി

A) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

B) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

C) മൊറാര്‍ജി ദേശായി

D) ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

Correct Option : C

 

 

40. നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്

A) അനുഛേദം 14

B) അനുഛേദം 15

C) അനുഛേദം 16

D) അനുഛേദം 17

Correct Option : A

 

 

41. ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം ഏത്

A) അനുഛേദം 18

B) അനുഛേദം 19

C) അനുഛേദം 20

D) അനുഛേദം 22

Correct Option : B

 

 

42. 6 മുതല്‍ 14 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

A) 84-ാം ഭേദഗതി

B) 86-ാം ഭേദഗതി

C) 89-ാം ഭേദഗതി

D) 74-ാം ഭേദഗതി

Correct Option : B

 

 

43. ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നത് ഏത് അനുഛേദത്തിലാണ്

A) അനുഛേദം 23

B) അനുഛേദം 22

C) അനുഛേദം 24

D) അനുഛേദം 20

Correct Option : C

 

 

44. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം കടംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

A) അയര്‍ലന്‍റ്

B) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

C) ആസ്ട്രേലിയ

D) ബ്രിട്ടണ്‍

Correct Option : B

 

 

45. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തു ന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്

A) അനുഛേദം 29

B) അനുഛേദം 30

C) അനുഛേദം 32

D) അനുഛേദം 25

Correct Option : B

 

 

46. `മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകന്‍` എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

A) പാര്‍ലമെന്‍റ്

B) രാഷ്ട്രപതി

C) സുപ്രീം കോടതി

D) പ്രധാനമന്ത്രി

Correct Option : C

 

 

47. സംസ്ഥാന പുന:സംഘടനാ കമ്മീ ഷന്‍റെ അധ്യക്ഷന്‍ ആര്

A) ഫസല്‍ അലി

B) എച്ച്.എന്‍. ഖുന്‍സ്റു

C) സര്‍ദ്ദാര്‍. കെ.എം. പണിക്കര്‍

D) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

Correct Option : A

 

 

48. `റിപ്പബ്ലിക് ` എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടത് എവിടെ നിന്ന്

A) അയര്‍ലന്‍റ്

B) ഫ്രാന്‍സ്

C) കാനഡ

D) റഷ്യ

Correct Option : B

 

 

49. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എ. ബി. സി. ഡി.

A) അനുഛേദം 32

B) അനുഛേദം 30

C) അനുഛേദം 226

D) അനുഛേദം 224

Correct Option : C

 

 

50. `നാം കല്‍പ്പിക്കുന്നു` എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന റിട്ട് ഏത്

A) ഹേബിയസ് കോര്‍പ്പസ്

B) മാന്‍ഡമസ്

C) ക്വോ വാറന്‍റോ

D) സെര്‍ഷ്യോററി

Correct Option : B

 

 

51. നിര്‍ദ്ദേശക തത്ത്വങ്ങള്‍ ഭരണ ഘടനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം

A) ഇന്ത്യ

B) അമേരിക്ക

C) റഷ്യ

D) സ്പെയിന്‍

Correct Option : D

 

 

52. ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം

A) ഭാഗം 1

B) ഭാഗം 2

C) ഭാഗം 3

D) ഭാഗം 4

Correct Option : D

 

 

53. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം പ്രോത്സാ ഹിപ്പിക്കാന്‍ അനുശാസിക്കുന്ന വകുപ്പ്

A) അനുഛേദം 40

B) അനുഛേദം 44

C) അനുഛേദം 51

D) അനുഛേദം 50

Correct Option : C

 

 

54. ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം

A) നാഗാലാന്‍ഡ്

B) ജമ്മു-കാശ്മീര്‍

C) ഗോവ

D) മണിപ്പൂര്‍

Correct Option : C

 

 

55. മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രതി പാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്

A) അനുഛേദം 51

B) അനുഛേദം 32

C) അനുഛേദം 51A

D) അനുഛേദം 48 A

Correct Option : C

 

 

56. ഇന്ത്യയില്‍ പഞ്ചായത്തീരാജ് നിലവില്‍ വന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

A) 73-ാം ഭേദഗതി

B) 70-ാം ഭേദഗതി

C) 71-ാം ഭേദഗതി

D) 76-ാം ഭേദഗതി

Correct Option : A

 

 

57. ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടിങ് പ്രായം 18 വയസ്സാക്കിയത് എത്രാം ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്

A) 58

B) 61

C) 63

D) 67

Correct Option : B

 

 

58. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് 371 (എ) ഏത് സംസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു

A) ജമ്മുകാശ്മീര്‍

B) ഗോവ

C) മണിപ്പൂര്‍

D) നാഗാലാന്‍റ്

Correct Option : D

 

 

59. ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളുടെ എണ്ണം

A) 18

B) 20

C) 22

D) 19

Correct Option : C

 

 

60. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവില്‍ വന്നത്

A) 2010 ഏപ്രില്‍ 1

B) 2010 സെപ്റ്റംബര്‍ 5

C) 2009 ആഗസ്റ്റ് 15

D) 2010 ജനുവരി 1

Correct Option : A

 

 

61. A person with generous heart

A) magnanimous

B) malevolent

C) fanatic

D) hearty

Correct Option : A

 

 

62. You will pass your examination if you ....... hard

A) worked

B) have worked

C) work

D) will have worked

Correct Option : C

 

 

63. We have a friend ........ plays the piano

A) what

B) which

C) that

D) who

Correct Option : D

 

 

64. The young one of Rabbit is called

A) Colt

B) Lamb

C) Cub

D) Bunny

Correct Option : D

 

 

65. He is as ....... as a bee

A) tricky

B) greedy

C) fresh

D) nimble

Correct Option : D

 

 

66. Sound of snake

A) buzz

B) moo

C) hiss

D) low

Correct Option : C

 

 

67. The antonym of fortune is

A) disfortune

B) misfortune

C) unfortune

D) fortunate

Correct Option : B

 

 

68. The correct passive voice of the sentence "Have you examined these papers?" is:

A) Have these papers examined by you ?

B) These papers have been examined by you

C) Have these papers been examined by you ?

D) These papers has been examined by you.

Correct Option : C

 

 

69. Akshara is fond ......... sweets

A) of

B) at

C) to

D) for

Correct Option : A

 

 

70. Twelve inches make ........

A) the foot

B) a foot

C) the feet .

D) a feet

Correct Option : B

 

 

71. I wish I ......... Ali`s mobile number

A) knew

B) knowing

C) known

D) knows

Correct Option : A

 

 

72. My hen ......... seven eggs each week

A) lay

B) laying

C) lie

D) lays

Correct Option : D

 

 

73. It has been raining ...... an hour

A) for

B) long

C) since

D) when

Correct Option : A

 

 

74. The operation was successful .... the patient died

A) or

B) and

C) but

D) nor

Correct Option : C

 

 

75. "In high spirits" means :

A) confused

B) cheerful

C) thoughtful

D) sad

Correct Option : B

 

 

76. A government by one person is:

A) autocracy

B) oligarchy

C) bureaucracy

D) theocracy

Correct Option : A

 

 

77. I waited for hours, but my friend did not .........

A) turned about

B) turn around

C) turn up

D) turn out

Correct Option : C

 

 

78. The wrongly spelt word is

A) referring

B) begining

C) accepting

D) stopping

Correct Option : B

 

 

79. People won`t like me, ......

A) don`t they ?

B) do they ?

C) will they ?

D) won`t they ?

Correct Option : C

 

 

80. I hate sitting ......... her

A) besides

B) beside

C) along

D) at

Correct Option : B

 

 

81. ഒരു ബാങ്കില്‍ 5 വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിച്ച പ്പോള്‍ തുക ഇരട്ടിയായി. എങ്കില്‍ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനം ആയിരിക്കും

A) 20%

B) 10%

C) 50%

D) 100%

Correct Option : A

 

 

82. ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണു കളുടെ അംശബന്ധം 2 : 3 : 4 ആയാല്‍ ഓരോ കോണുകളും എത്ര

A) 20, 60, 100

B) 30, 60, 90

C) 45, 55, 90

D) 40, 60, 80

Correct Option : D

 

 

83. 24 ആളുകള്‍ ഒരു ജോലി 16 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീര്‍ക്കുമെങ്കില്‍ 32 ആളുകള്‍ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അതേ ജോലി ചെയ്ത് തീര്‍ക്കും

A) 14

B) 16

C) 15

D) 12

Correct Option : D

 

 

84. 1, 9, 25, 49, 81, .............

A) 144

B) 100

C) 111

D) 121

Correct Option : D

 

 

85. 2.30 മണിക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികള്‍ക്ക് ഇടയിലുള്ള കോണ്‍ എത്ര ഡിഗ്രിയായിരിക്കും

A) 150 DEGREE

B) 105 DEGREE

C) 120 DEGREE

D) 95 DEGREE

Correct Option : B

 

 

86. ഒരു സംഖ്യയെ 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കു ന്നതിനു പകരം 5 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച പ്പോള്‍ 50 കിട്ടി. ഹരിച്ചിരുന്നെ ങ്കില്‍ ഉത്തരം എത്ര

A) 2

B) 10

C) 25

D) 4

Correct Option : A

 

 

87. X, Y എന്നിവ എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളാണ്. X-Y =7, X*Y =30 എങ്കില്‍ X+Y എത്ര

A) 15

B) 37

C) 210

D) 13

Correct Option : D

 

 

88. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക

A) 2

B) 7

C) 11

D) 22

Correct Option : D

 

 

89. ഒരു സമചതുരത്തിന്‍റെ വിസ്തീ ര്‍ണ്ണം 100 രാ2.സമചതുരത്തിന്‍റെ നീളം ഇരട്ടി ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പി ച്ചാല്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണം എത്ര

A) 400

B) 200

C) 300

D) 150

Correct Option : A

 

 

90. 50 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം 20% ലാഭത്തിനു വിറ്റാല്‍ വിറ്റ വില എത്ര

A) 55

B) 60

C) 70

D) 75

Correct Option : B

 

 

91. ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടികാണിച്ചു കൊണ്ട് ബാബു പറഞ്ഞു, `എന്‍റെ അമ്മയുടെ മകളുടെ അച്ഛന്‍റെ സഹോദരിയാണ് അവര്‍`. ആ സ്ത്രീ ബാബുവിന്‍റെ ആരാണ്

A) സഹോദരി

B) മരുമകള്‍

C) അമ്മായി

D) അമ്മ

Correct Option : C

 

 

92. SHAME എന്നത് 37681 എന്നും ROAD എന്നത് 2465 എന്നും കോഡ് ചെയ്താല്‍ അതേ ഭാഷയില്‍ HEAR എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം

A) 7612

B) 7162

C) 2617

D) 1867

Correct Option : B

 

 

93. 65872 - 4117 - 3218 = ? + 16218

A) 58537

B) 45537

C) 42319

D) 46436

Correct Option : C

 

 

94. ലീന മണിക്കൂറില്‍ 40 കി.മീ. വേഗത്തില്‍ കിഴക്കോട്ടും ഇന്ദു മണിക്കൂറില്‍ 30 കി.മീ. വേഗത്തില്‍ വടക്കോട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും രാവിലെ 8 മണിക്ക് കാറോടിച്ച് പോയി. 2 മണിക്കൂര്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ അവര്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അകലം എത്രയായിരിക്കും

A) 100 കി.മീ

B) 70 കി.മീ

C) 110 കി.മീ

D) 60 കി.മീ

Correct Option : A

 

 

95. തീയതി : കലണ്ടര്‍ :: സമയം : ............

A) മണിക്കൂര്‍

B) ദിവസം

C) സൂര്യന്‍

D) ക്ലോക്ക്

Correct Option : D

 

 

96. 27^1/6 *27^1/6

A) 3

B) 9

C) 27

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Option : A

 

 

97. 40 രാ2 ഉപരിതല വിസ്തീര്‍ണ്ണം ഉള്ള മരം കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു ഗോളം മുറിച്ച് രണ്ട് അര്‍ദ്ധ ഗോളങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാല്‍ അവ ഓരോന്നിന്‍റെയും ഉപരിതല വിസ്തീര്‍ണ്ണം എത്ര

A) 50 cm^2

B) 40 cm^2

C) 30 cm^2

D) 20 cm^2

Correct Option : C

 

 

98. 24 പേര്‍ ദിവസേന 8 മണിക്കൂര്‍ ജോലി ചെയ്താല്‍ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീരും. ദിവസേന 10 മണിക്കൂര്‍ ജോലി ചെയ്ത് 6 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി തീര്‍ക്കുവാന്‍ എത്ര ആളുകള്‍ വേണം

A) 26

B) 28

C) 30

D) 32

Correct Option : D

 

 

99. ഒരാളുടെ ശമ്പളം 10% കുറയ്ക്കു കയും പിന്നീട് 10% കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ ലാഭം/ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം

A) 1% ലാഭം

B) 1% നഷ്ടം

C) 2% ലാഭം

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Option : B

 

 

100. -2/3 ന്‍റെ ഗുണന വിപരീതം

A) -3/2

B) 3/2

C) 2/3

D) 1/3

Correct Option : A